Affald og storskrald


Hvor skal du gøre af dit affald?


Køkken og husholdningsaffald skal lægges i de affaldscontainere der er opstillet i de to skraldegårde. Den ene er beliggende foran 128 K i ”rundkørslen”, og den anden er beliggende foran 128 R. Alt andet affald hører ikke til her.

Aviser, reklamer, papir m.m. skal lægges i de opstillede papircontainere, der er opstillet flere steder på foreningens område.

Pap (undtaget pizzabakker og evt. husholdningspap) skal i papcontaineren, der står over på storskraldspladsen. Fold pappet sammen så det fylde mindst muligt i containeren.

Glas og flasker kan evt. afleveres i flaskecontaineren på storskraldspladsen, såfremt der er opstillet én. Elles skal du selv aflevere dem i kommunens opstillede flaskecontainere.

Storskraldspladsen findes bag 128 F. Sorteringsvejledning på pladsen skal følges.  

DU MÅ IKKE STILLE DISSE TING over på storskraldspladsen …
 • Maling 
 • Gipsplader 
 • Lofts- og væg-beklædning 
 • Rockwool og andet isoleringsmateriale 
 • Alt bygningsaffald 
 • Cement og mørtel 
 • Mursten 
 • Hårde Hvidevarer 
 • Toiletter 
 • Håndvaske fra bad 
 • * Glas – tjek for evt. opsat flaskecontainer 
 • * Porcelæn – tjek for evt. opsat porcelænscontainer 
 • Køkkenelementer og hele køkkener 
 • Alt over 2 meter 
 • Dæk 
 • Kemikalier 
 • Olier 

… MEN DU SKAL SELV sørge for at AFLEVERE disse ting på genbrugspladsen. Husk at benytte klare sække til dit affald.

De nærmeste genbrugspladser er
 • Hvidovre Genbrugsplads, Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre 
 • Kulbanevej Genbrugsplads, Kulbanevej 4, 2500 Valby