Husdyr

GENERELT for hunde- og katte-hold :


Bestyrelsen skal skriftligt underrettes inden 10 dage efter anskaffelsen og dokumentation skal samtidig foreligge.

Det er ikke tilladt, at lufte hunde og katte på ejendommens arealer.

Hund.
Det er kun tilladt at holde 1 (lille til mellemstor) hund pr. lejlighed.

HUNDEN :
 • MÅ IKKE gå løst omkring udenfor lejligheden. 
 • MÅ IKKE være til gene for andre andelshavere, hverken ved lugt eller lyd, så derfor skal man altid samle hundens evt. efterladenskaber op. 
 • SKAL altid føres i snor på foreningens arealer. 
 • SKAL altid bære synligt skilt med navn og telefonnummer. 
 • SKAL sammen med dens ejer, gå på et lydighedskursus. 

Andelshaver skal til enhver tid kunne fremvise følgende dokumenter ved forespørgsel fra bestyrelsen :
 • Købsaftale. 
 • Ejerbevis. 
 • Dokumentation for registrering i Dansk Hunderegister. 
 • Neutraliseringsattest. 
 • Årlige vaccinationsbevis. 
 • Kursusbevis fra lydighedstræning. 

Kat.
Det er kun tilladt at holde indekat i lejlighederne.

** Se mere i husordenen under emnet ”Husdyr” **