Nyttig information

Informationerne og emnerne bliver løbende opdateret.

..............................

Affald og storskrald

Findes som separat punkt på forsiden.

..............................

Airbnb

Er ikke tilladt.

..............................

Altaner

Ingen altaner. Dog har beboerne i blok 3 (128 G – M) mulighed for individuelt – og for egen regning – at opsætte altaner, der dog skal være magen til de allerede opsatte.

Dette blev vedtaget på en ekstra-ordinær generalforsamling 16.11.2010, og i referatet står der dette her: ”Generalforsamlingen har således givet tilladelse til, at andelshavere med lejlighed i blok 3 må etablere altan. Altanerne skal finansieres og vedligeholdes af den enkelte andelshaver uden udgift for foreningen, og kan videresælges som individuel forbedring ved fraflytning. Bestyrelsen skal godkende projektet, og altanerne skal være af samme type og udseende som i det forelagte projekt.”


Pr. 31.12.2014 drejede det sig om 5 opsatte altaner. Ibrugtagningstilladelsen for disse 5 altaner forefindes.

Det er dig som altanejer, DER SELV STÅR FOR AL VEDLIGEHOLDELSEN af altanen, incl. altandøren.

Nederst på siden findes pdf-filen ”Altan – hvordan”, der indeholder nogle praktiske råd i den forbindelse. Den er udarbejdet af en af initiativtagerne bag det daværende altanprojekt.

..............................

Boretider

Foreningens boretider er som følger :
 • Hverdage kl. 07.00 – 20.00
 • Lørdage kl. 09.00 – 16.00
 • Søn- og Helligdage kl. 09.00 – 14.00
** Se husordenen under emnet ”Maskiner” **

..............................

Byggetilladelse

Byggetilladelsen SKAL ALTID FOREVISES til bestyrelsen inden arbejdets udførelse. 

Du er selv ansvarlig for at indhente alle relevante byggetilladelser, godkendelser m.m. i forbindelse med forandringer, herunder til- eller ombygninger i lejligheden.

Er du i tvivl? Spørg hos Teknisk Forvaltning.

..............................

Forandringer i lejligheden

HUSK : DET ER IKKE ALLE FORANDRINGER DU HAR RET TIL FORETAGE !!

Alle forandringer :
 • SKAL ANMELDES til bestyrelsen INDEN de bliver bragt til udførelse, men bestyrelsen er ikke ansvarlig for forsvarligheden eller lovligheden af det forandrede
 • SKAL UDFØRES håndværksmæssigt forsvarligt
 • SKAL VÆRE i overensstemmelser med kravene i den-til-enhver-tid-gældne byggelovgivning og andre offentlige foreskrifter
Brug kun autoriserede håndværkere. Få en detaljerede faktura på det udførte arbejde.

Forandringer i badeværelset.
Har du planer om at lave forandringer i badeværelset med nyt gulv eller lign., så husk at vådrumsisolere først. Tag nogle billeder som dokumentation for lovligheden af det udførte arbejde.

Forandringer hvortil der kræves byggetilladelse.
Byggetilladelsen SKAL FOREVISES til bestyrelsen inden arbejdets udførelse.

Du er selv ansvarlig for at indhente alle relevante byggetilladelser, godkendelser m.m. i forbindelse med forandringer, til- eller ombygninger i lejligheden.

Er du i tvivl? Spørg hos Teknisk Forvaltning.

** Se emnet ”Byggetilladelse” samt vedtægternes § 9-10 **

..............................

Forældrekøb

Forældrekøb er ikke muligt.

..............................

Fremleje

Fremleje må kun ske med bestyrelsens skrftlige tilladelse og godkendelse. Desuden skal man have beboet sin lejlighed i mindst 1 år før man evt. må fremleje.

Meningen med fremleje er, at andelshaverens fravær kun skal være midlertidigt, og at andelshaveren skal have intentioner om at vende tilbage til lejligheden igen. Derfor er det f.eks. ikke tilladt at fremleje sin lejlighed hvis man ikke kan få den solgt.

** Se husordenen under emnet ”Fremleje” samt vedtægternes § 11 **.

..............................

Gode naboer

Her er 7 gode råd til at blive en god/bedre nabo : 

 1. Hils på hinanden
 2. Informér om evt. byggeplaner
 3. Vær behjælpsom
 4. Lån evt. ting af hinanden
 5. Deltag i fælles arbejdsdage (såfremt dette er aktuelt)
 6. Vær opmærksom på støj
 7. Husk at indgå i dialog

Læs mere om hvordan du bliver en god nabo i pdf-filen ”Sådan bliver du en god nabo – 7 gode råd”, der findes nederst på siden. 

..............................

Husdyr

Findes som separat punkt på forsiden.

..............................

Husleje

Hvert år, den 1. juli, vil huslejen stige automatisk på baggrund af nettoprisindekset. Dette blev vedtaget på generalforsamlingen i 2005.

..............................

Indeklima

Findes som separat punkt på forsiden.

..............................

Køb af lejlighed

Står du for at skulle købe en andelslejlighed her hos os? Så tag et kig på de dokumenter vi har udarbejdet til dig som køber nederst på siden.

Har du brug for årsregnskaber, referater, m.m., så er det sælger du skal kontakte for at få fat i dem.

I modsætning til en lejebolig, så vil en andelsbolig IKKE NØDVENDIGVIS være 100% indflytningsklar ved overtagelsen. Derfor må DU SELV regne med at skulle ofre lidt tid på at gøre den indflytningsklar.

Ved overtagelsen vil du derfor selv skulle sørge for :
 • Lettere rengøring af lejligheden
 • Udspartling af mindre huller i væggene efter billeder, hylder o.lign.
 • Evt. udspartling / reperation af mindre revner i loftet
 • Tapetsering og maling af væggene
 • Gulvene = gulvafhøvlning eller anden løsning

Ved istandsættelse, oprydning og efterfølgende indflytning får man tit affald og ting til overs som man skal af med. Foreningen har en storskraldsplads bag 128 F til den slags. Sorteringsvejledningen skal følges.

** Se emnerne ”Affald og storskrald” og ”Vedligeholdelse” **

..............................

Larm og støj

Der er meget lydt i lejlighederne og opgangene. Tag derfor hensyn til dine medbeboere når du har gæster, hører musik, ser tv, taler i telefon, spiller spil, leger, bruger pc, tablet eller lign. Dette gælder selvfølgelig også ved enhver form for istandsættelse af lejligheden.


I tilfælde af klager skal man ALTID respektere andres ønske om ro. Dette gælder især om aftenen.

For at bevare det gode naboskab, så er det – som regel – bedst at man SELV retter henvendelse til den ”larmende” beboer, førend man retter henvendelse til bestyrelsen.

** Se husordenen under emnet ”Musik” samt vedtægternes § 21.1 **

..............................

Naboklager

Larmer din nabo? Eller spiller høj musik kl. ?? om morgenen? Eller noget helt tredje? 

Så sørg for at indgå i dialog med naboen om det på et tidligt tidspunkt, så det ikke udvikler sig til en konflikt. Få en god dialog, husk at lytte til hinanden og tro på at I sammen kan finde en løsning på problemet.


I forordet til vores husorden, står der bla.: ”Hvis du føler dig generet af dine medbeboere, så bedes du - af hensyn til bevarelse af det gode klima beboerne imellem - henvende dig personligt til vedkommende, inden du retter henvendelse til ejendomsfunktionæren eller bestyrelsen.”

** Se emnet ”Gode naboer” **

..............................

Nye beboere

I modsætning til en lejebolig, så vil en andelsbolig IKKE NØDVENDIGVIS være 100% indflytningsklar ved overtagelsen. Derfor må DU SELV regne med at skulle ofre lidt tid på at gøre den indflytningsklar.


Ved overtagelsen vil du derfor selv skulle sørge for :
 • Lettere rengøring af lejligheden 
 • Udspartling af mindre huller i væggene efter billeder, hylder o.lign. 
 • Evt. udspartling / reperation af mindre revner i loftet
 • Tapetsering og maling af væggene 
 • Gulvene = gulvafhøvlning eller anden løsning 

Ved istandsættelse, oprydning og efterfølgende indflytning får man tit affald og ting til overs som man skal af med. Foreningen har en storskraldsplads bag 128 F til den slags. Sorteringsvejledningen skal følges.

DET DÉR IKKE MÅ smides over på storskraldspladsen, er ISÆR :
 • Maling 
 • Bygningsaffald = gipsplader, lofts- og vægbeklædning samt isolering m.m. 
 • Køkkenelementer – herunder hele køkkener 
 • Hårde hvidevarer = køleskab, komfur, vaskemaskine m.m. 
 • Håndvaske og toiletter 
 • Porcelæn og glas 
 • Alt over 2 meter 

** Se emnerne ”Affald og storskrald” og ”Vedligeholdelse” ** 

..............................

Nøgleoplysningsskema

Ved hvert salg skal der foreligge et lovpligtigt ”Nøgleoplysningsskema om boligen” for den andelsbolig der sælges.

Skemaet viser bla. hvad andelsboligen maksimalt må sælges for (andelsværdi + forbedringer + tillæg for god stand, eller evt. fradrag for dårlig stand, + tillæg for inventar der er tilpasset boligen).

Skemaet OMFATTER IKKE vurderingsrapportens fradrag for eventuelle mangler samt evt. tilkøb af løsøre.

..............................

Nøgler

Ved salg skal køber have udleveret nøgler til :
 • Lejlighedsdøren = 3. stk. velfungerende nøgler + evt. nøglekort
 • Opgangsdøren = 2. stk. velfungerende nøgler
 • Postkassen = min. 1. stk. velfungerende nøgle
 • Kælderrummet = min. 1. stk. nøgle (hvis der er lås på)


Manglende antal nøgler til ovenstående, betragtes som en mangel, som køber er berettiget til kompensation for af sælger. Hvis dette også omfatter nøglerne til lejligheden, så vil låsen/ låsene blive udskiftet, hvilket køber ligeledes er berettiget til kompensation for af sælger.

Ekstra opgangsnøgler skal bestilles hos viceværten. Foreningen opkræver p.t. et depositum på kr. 200,00 pr. stk. Depositummet bliver trukket over din husleje af administrator. Depositummet får du tilbagebetalt mod aflevering af de ekstra opgangsnøgler til viceværten, såfremt administrator har trukket beløbet over din husleje.

Ekstra hoveddørsnøgler (til lejligheden) skal du selv anskaffe og betale.

..............................

Opvaskemaskine

Der skal være en vandstopsikring (aquastop, waterblock el. lign.) ved tilslutning af opvaskemaskiner og lignende. Drypbakker skal forefindes under maskinerne.

Opvaskemaskiner, vaskemaskiner og lignende må kun tilsluttes separat koldtvandshane, og ikke på blandingsbatterier.

** Se husordenen under emnet ”Vaskemaskiner, opvaskemaskiner o.l.” **

..............................

Parabol 

Det er IKKE TILLADT at opsætte egen parabol eller egen antenne.

** Se husordenen under emnet ”Antenner” **

..............................

Parkering

Det er muligt at leje egen p-plads, men der må regnes med lidt ventetid.

Alle med fast p-plads skal have en parkeringstilladelse i forruden.

HUSK: Vi har ingen gæsteparkering, så henvis dine gæster til at parkere ude på Hvidovrevej.

P-pladsen følger ikke med lejligheden ved salg.


Foreningens parkeringsregler står i husordenen, men her kommer lige de vigtigste : 
 • Der må kun henstå indregistrerede motorkøretøjer til lille kørekort (kat. A, kat. B) under 3500 kg i p-båsene
 • Al parkering er forbudt uden for båsene eller på fortorvet 
 • Det er ikke tilladt at have feks. campingvogne, ladvogne, trailere, motorkøretøjer til stort kørekort eller uden nr.plader stående på p-pladserne 
 • Motorkøretøjet må ikke overstige én af disse max mål: Længde = 500 cm, Bredde = 200 cm og Højde =200 cm

City Parkeringsservice står for parkeringskontrollen – i henhold til foreningens gældne husorden – af vores p-pladser.
Det er KUN DEM – og ikke bestyrelsen – du skal kontakte hvis der er nogle der holder på din plads, holder ulovligt eller på anden måde bryder p-reglerne.

Har du fået en bøde, og ønsker at klage over den? Eller har du andre spørgsmål i den forbindelse? SÅ SKAL DU SELV kontakte City Parkeringsservice. Se mere om hvordan du klager på deres hjemmeside www.cityparkering.dk.

** Se husordenen under emnet ”Parkering af motorkøretøjer” **

..............................

Radiatorer

Det er IKKE TILLADT at fjerne en eller flere radiatorer permanent, da det vil påvirke den nuværende varme-tilførelse og -fordeling hos dine naboer samt de øvrige beboere i blokken.

..............................

Reklamer – Nej tak

Føler du at din postkasse er for lille? Eller er du bare træt af reklamer og lokalaviser?
Så tilmeld dig ”Nej tak til reklamer” på Postnord Danmarks hjemmeside.

..............................

Salg af lejlighed

Findes som separat punkt på forsiden.

..............................

Sammenlægning af lejligheder

Det er kun tilladt at sammenlægge 1v og 2v lejligheder og kun på samme etage.

Ved sammenlægning er MAN SELV ansvarlig for at få indhentet alle relevante godkendelser fra alle relevante indstanser.

** Se vedtægternes § 10.a **

..............................

TV og Internet 

TV.
Yousee er vores eneleverandør af tv-signal til os pr. 12.11.2009.
Se mere om YouSee på www.yousee.dk.


Internet. 
Dansk Kabel TV (tidl. ComX) er vores hovedleverandør af Internet til yderst fordelagtige priser.
Se mere om Dansk Kabel TV på www.danskkabeltv.dk. 

NB: Hvis man ønsker det, så kan YouSee og andre udbydere også levere internetforbindelse. Men bestyrelsen KAN IKKE garantere at alle internetudbydere kan bruge foreningens nuværende lednings- og kabel-net i ejendommen.

Har du problemer med nogle af ovenstående produkter?
SÅ ER DET DIN UDBYDER – og ikke bestyrelsen – DU SELV SKAL KONTAKTE for en løsning af problemet.

 • Dansk Kabel TV kundeservice har tlf. nr. 69 12 12 12
 • YouSee kundeservice har tlf. nr. 80 80 40 40


Anlægsnr. til YouSee er 6319. Opgiv dette anlægsnr. til YouSee kundeservice, hvis de ikke kan finde os i deres systemer.

.............................. 

Vaskemaskine

Vaskemaskinerne hos beboerne bør kun benyttes mellem 06.00 - 21.00.

Der skal være en vandstopsikring (aquastop, waterblock el. lign.) ved tilslutning af vaskemaskiner og lignende. Drypbakker skal forefindes under maskinerne.

Vaskemaskiner, opvaskemaskiner og lignende må kun tilsluttes separat koldtvandshane, og ikke på blandingsbatterier.

** Se husordenen under emnet ”Vaskemaskiner, opvaskemaskiner o.l.” **

..............................

Vaskeri

Intet vaskeri, men der forefindes tørrekældre i hver blok.
Næsten alle beboere har derfor egen vaskemaskine installeret.

..............................

Vedligeholdelse af lejligheden

Til forskel fra at være lejer i en lejebolig, så ER DET DIG – som andelshaver – DER (groft sagt) SELV SKAL stå for al den indvendige vedligeholdelse i lejligheden.


Som andelshaver SKAL DU derfor SELV VEDLIGEHOLDE :
 • Maling og tapet
 • Små huller i loft og vægge
 • Gulvene – herunder afhøvling
 • Toiletter, hånd- og køkkenvask, evt. bruser samt vandhaner og pakninger
 • Vandrette rør. I køkken og bad skal dér være monteret ballofix ved nærmeste tilslutning for koldt og varmt vand til foreningens lodrette rør. Alle nye rørinstallationer skal være i rustfri stål
 • Gasinstallationer - herunder gashaner
 • Døre, dørtrin samt låse og dørgreb
 • Invendig vedligeholdelse af vinduer samt kroge og hasper på vinduerne
 • Alle elinstallationer der kommer efter el-måleren - herunder elkontakter
 • Skader - især vedr. vand, gas og el - som er forvoldt ved : uforsigtighed, uagtsomhed eller er ulovligt installeret
 • Skader på vinduer og ruder, enten p.g.a. hærværk eller uagtsomhed
 • Individuelle opsatte altaner (i.h.t. generalforsamlingsbeslutning af 16.11.2010) incl. altandøre 

Foreningen vedligeholder :
 • Alle af foreningen opsatte rørinstallationer. D.v.s. lodrette rør
 • Vandskader - ved rørsprængning
 • Vandskader - forårsaget af utæthed på taget
 • Dog er lofter / loftbeklædning, der ikke opfylder brandtilsynets krav, undtaget
 • Store revner i vægge og lofter, der er fremkommet ved forskydninger i ejendommen

** Se husordenen under emnet ”Vedligeholdelser” samt vedtægternes § 9-10 **

..............................

Vinduer 2015

Findes som separat punkt på forsiden.

..............................

Vurderingsrapporten – kort info

Vurderingsrapporten indeholder en opgørelse over :
 • Forbedringer udført i lejligheden
 • Løsøre som sælgeren ønsker, der skal indgå i handlen
 • Synlige fejl og mangler
 • Endvidere en kort beskrivelse af lejlighedens generelle stand

Vurderingen foretages efter skøn, baseret på en visuel gennemgang af lejligheden, samt under forbehold for mangler, skjulte fejl og rigtigheden af de modtagne oplysninger.

Bagerst i vurderingsrapporten (fra foreningens vurderingsmand) er der 2 sider med standardbetingelserne for vurdering af forbedringer, mangler og løsøre. Det anbefales at læse disse 2 sider.