Salg af lejlighed

Vi har udarbejdet en salgsprocedure til dig som sælger, som du bedes læse igennem og følge. Du finder dokumentet i sin fulde ordlyd nederst på siden sammen med andre relevanter dokumenter til dig som sælger.

HUSK at beregne tid (ca. 2-3 uger i alt) til disse 3 punkter:
  1. Få indhentet gyldige el- og vvs-attester. 
  2. Få indhentet vurderingsrapporten. 
  3. Ud fra den fælles godkendte rapport, skal administrator nu udarbejde – og tilsende – det lovpligtige ”nøgleoplysningsskema for boligen” til sælger INDEN overdragelsesmødet kan finde sted.

HUSK også at bestyrelsen skal bruge tid (op til 2-4 uger) til at arrangere et overdragelsesmøde, når du som sælger har ”opfyldt” punkt 1, 2, 5 og 6 i salgsproceduren. 

Her er salgsprocedurens 1.ste punkt ud af 8.
Vurdering af lejligheden = vurderingsrapporten.
Inden vurderingen af lejligheden kan gennemføres, så SKAL SÆLGER SELV sørge for at der foreligger gyldige el- og vvs-attester til brug for vurderingsmanden. Sælger skal selv betale udgiften for disse.

El-attest.
Der skal foreligge en gyldig el-attest fra en autoriseret el-installatør ved vurdering af lejligheden. Evt. ulovlig el skal udbedres inden lejligheden vurderes og en ny el-attest uden anmærkninger (som sælger selv betaler for) skal foreligge senest ved underskrivelsen af salgspapirerne.

VVS-attest.
Der skal foreligge en gyldig vvs-attest fra en autoriseret VVS-installatør ved vurdering af lejligheden. Evt. ulovlig vvs skal udbedres inden lejligheden vurderes og en ny vvs-attest uden anmærkninger (som sælger selv betaler for) skal foreligge senest ved underskrivelsen af salgspapirerne.

Vurdering af lejligheden (vurderingsrapport).
NÅR EL- og VVS-ATTESTERNE FORELIGGER, så SKAL SÆLGER SELV kontakte vurderingsmanden Ole Andersen (fra Arkitektfirmaet Ole Andersen ApS) på www.aoa-ark.dk for at få lejligheden vurderet. Der vil ikke være nogen fra bestyrelsen til stede ved vurderingen.
Udgiften til vurderingen er på ca. 4.200,- kr., som vil blive fordelt mellem køber og sælger, men sælger skal selv i første omgang betale for vurderingen, så derfor vil sælger modtage en opkrævning fra administrator på dette.

VIGTIGT: Læs hele salgsproceduren igennem før du sælger din bolig.